Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad hebben ouders en personeelsleden zitting. De medezeggenschapsraad praat mee over de ontwikkelingen in de school. Wettelijk gezien heeft de MR adviesrecht en instemmingsrecht op verschillende onderwerpen. Ook is de MR het klankbord voor de directie.
De MR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten. De MR denkt mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs zoals het schoolplan en andere beleidszaken. De MR komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar om te overleggen.

Eén van de MR-leden heeft ook zitting in de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin alle scholen van Unicoz door een MR-lid wordt vertegenwoordigd. Ook in deze raad is de verdeling tussen ouders en personeel gelijk. De GMR bespreekt in de bijeenkomsten zaken die alle scholen van Unicoz aangaan, zoals de schoolvakanties.

Iedere ouder is welkom om MR-vergaderingen bij te wonen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via mr@floris.unicoz.nl.

Jaarverslag 2021-2022: jaarverslag

De MR schooljaar 2023-2024 bestaat uit de volgende leden:

Ouders

  • Taco Straathof (voorzitter)
  • Johnathan Juliana 
  • Kim Hofstede

Personeel

  • Josephine Smeets
  • René Prins