Overblijf, voor- en naschoolse opvang

"Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn."

In samenwerking met kinderdagverblijf De Drie Ballonnen bieden wij voor- en naschoolse opvang aan in de aula van de school. De Drie Ballonnen werkt met een unieke benadering van kinderen die spelenderwijs leren aandacht te hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving. Ze creëren een veilige omgeving waarin kinderen zich goed voelen en de ruimte hebben om zichzelf te zijn.
Ook tijdens alle studiedagen en schoolvakanties is er voor- en naschoolse opvang.
De kinderen worden door medewerkers van de Drie Ballonnen opgehaald of ze lopen vanuit de school zo door naar de opvang. Na een gezellige start met de medewerkers kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten.

Contact

Wilt u uw kind aanmelden voor de voor- en/of naschoolse opvang op school? Dan kunt u contact opnemen met de Drie Ballonnen via 079-3290526. Meer informatie over de Drie Ballonnen kunt u vinden op hun website www.drieballonnen.nl.

Ook met Kern Kinderopvang onderhouden wij een goede relatie om u voor- en naschoolse opvang aan te kunnen bieden. Deze opvang is buiten de school in de wijk Oosterheem.

Kern Kinderopvang
Het Meeuwennest
Hodenpijlstraat 10
2729 EA Zoetermeer
079-3438220
www.kern-zoetermeer.nl

Overblijven

Op de Prins Florisschool kunt u uw kind laten overblijven. Hij of zij eet dan gezellig met leeftijdsgenootjes onder toezicht van enthousiaste medewerkers. Om uw kind(eren) aan te melden voor het overblijven, kunt u hier het formulier downloaden.

Om de overblijf mogelijk te maken, is er een vast team van enthousiaste medewerkers nodig. Heeft u tussen de middag tijd en vindt u het leuk om één of meer dagen per week overblijfouder te zijn? Meldt u zich dan aan via overblijf@floris.unicoz.nl.

Tarieven:

Het bedrag voor het overblijven bedraagt voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4:
 

3 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 78,00
2 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 52,00
1 dag overblijven gedurende het hele jaar € 26,00

Het bedrag voor het overblijven bedraagt voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8:

4 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 104,00
3 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 78,00
2 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 52,00
1 dag overblijven gedurende het hele jaar € 26,00