De Florisraad

"Kinderen zitten vol goede ideeën."

Leerlingen hebben op onze school een stem in de Florisraad. In deze leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Met deze leerlingen bespreken we allerlei zaken die de kinderen op school belangrijk vinden. Zo weten wij wat er leeft onder de leerlingen. Bovendien hebben de leerlingen van de Florisraad goede ideeën die we samen kunnen uitwerken.
Bij de ingang van de school hangt een foto van de leerlingenraad.

Wat doet de Florisraad

Kinderen weten vaak heel goed waar de school verbeteren kan. Maar hoe laat je dat de school weten en hoe maak je je ideeën bekend? Leerlingen kunnen hun ideeën doorgeven aan de leerlingenraad, die ze bespreken met de leerkrachten. De Florisraad denkt bijvoorbeeld mee over het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein, regels op school en allerlei activiteiten zoals de kerstviering.

Wie zitten er in de Florisraad?

Uit elke klas in de midden- en bovenbouw wordt een leerling gekozen voor de Florisraad. Deze vertegenwoordigers vragen in hun eigen groep welke ideeën er zijn. Zij brengen deze ideeën en andere informatie over tijdens de vergadering van de Florisraad en andersom: wat besproken is in de Florisraad bespreken zij in de groep. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van ieder overleg. De Florisraad wordt begeleid door Janne Pantjes en Christien Oskam.