Denkwijs

Wij bieden meer- en hoogbegaafde kinderen iedere dag uitdagend onderwijs, met onze leerkrachten en ons programma Denkwijs. Denkwijs is een bovenschools programma van Unicoz voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die belemmerd (dreigen te) worden in hun ontwikkeling.

In onze folder kunt u meer lezen over Denkwijs.

Folder Denkwijs