Breinwerk

Op de Prins Florisschool wordt gewerkt met de interventie Breinwerk. Met deze interventie wordt ingespeeld op leerlingen met een behoefte aan leren op een uitdagende, onderzoekende manier naast het reguliere onderwijsaanbod. De interventie is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8.

De leerlingen worden uitgedaagd middels projecten met als doel de talenten van de leerlingen zoveel mogelijk tot ontplooiing te laten komen. Gedurende het werken aan de projecten wordt gewerkt aan de executieve functies van de leerling. De functies die nodig zijn om een opdracht of taak uit te kunnen voeren.
Breinwerk vindt buiten de klas, één uur in de week, én in de klas plaats. Buiten de klas wordt de leerling begeleidt door één van de talentbegeleiders van onze school. Deze leerkracht heeft kennis van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit kan een voorsprong zijn op één of meerdere ontwikkelingsgebieden.

De leerling kan voor de interventie worden voorgedragen door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider. Na gezamenlijk overleg door de leerkracht en IB'er, en na instemming van de ouders wordt de leerling geplaatst voor Breinwerk gedurende één jaar. Rond elk rapport wordt er gekeken of de leerlingen nog in Breinwerk blijven.