Scholen op de kaart

Op de website "scholenopdekaart" is veelzijdige informatie over de Prins Florisschool te vinden. 

Klik hier om deze website te openen.