Meer- en hoogbegaafdenonderwijs

‘Met plezier uitblinken’: onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.

Is uw kind een originele en creatieve denker? Opvallend en snel van begrip? Speelt hij of zij graag met oudere kinderen? Mogelijk is uw kind meer- of hoogbegaafd.

Wij bieden meer- en hoogbegaafde kinderen iedere dag uitdagend onderwijs, met onze leerkrachten en ons programma Denkwijs. Denkwijs is een bovenschools programma van Unicoz voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die belemmerd (dreigen te) worden in hun ontwikkeling.
Hoogbegaafde leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften die niet altijd aansluiten bij het reguliere aanbod op school. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving – met aangepast onderwijs en begeleiding – aangeboden worden.

Onze leerkrachten hebben de kennis op het gebied van cognitief talentvolle leerlingen en de wijze waarop dit tot uiting komt, van hoge prestaties tot onderpresteren. Zij zijn in staat om een onderwijsaanbod en instructiemomenten te creëren die aansluiten bij de specifieke ondersteuningsvraag van cognitief talentvolle leerlingen. Ouders van deze leerlingen worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind en de aanpassingen die worden gemaakt in hun lesaanbod.

Wilt u meer informatie over ons hoogbegaafden onderwijs? Neem dan een kijkje in onze schoolgids en Denkwijs folder of neem contact met ons op.