Meer- en hoogbegaafdenonderwijs

‘Met plezier uitblinken’: onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.

Is uw kind een originele en creatieve denker? Opvallend en snel van begrip? Speelt hij of zij graag met oudere kinderen? Mogelijk is uw kind meer- of hoogbegaafd.

Wij bieden meer- en hoogbegaafde kinderen iedere dag uitdagend onderwijs, met onze leerkrachten en ons programma Denkwijs en Breinwerk. Denkwijs is een bovenschools programma van Unicoz voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die belemmerd (dreigen te) worden in hun ontwikkeling. Breinwerk is een interventieprogramma alleen voor leerlingen van de van de Prins Florisschool
Hoogbegaafde leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften die niet altijd aansluiten bij het reguliere aanbod op school. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving – met aangepast onderwijs en begeleiding – aangeboden worden.

Onze leerkrachten hebben de kennis op het gebied van cognitief talentvolle leerlingen en de wijze waarop dit tot uiting komt, van hoge prestaties tot onderpresteren. Zij zijn in staat om een onderwijsaanbod en instructiemomenten te creëren die aansluiten bij de specifieke ondersteuningsvraag van cognitief talentvolle leerlingen. Ouders van deze leerlingen worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind en de aanpassingen die worden gemaakt in hun lesaanbod.

In maart 2018 heeft de Prins Florisschool het certificaat Begaafdheidsprofielschool behaald. Met dit certificaat, uitgereikt door de Vereniging BPS, geeft de school aan ambitie te hebben ten aanzien van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De school voldoet aan een aantal eisen, ook wel gedragscode genoemd, opgesteld door de Vereniging BPS. Eén van deze eisen is de verplichting om de kwaliteit te waarborgen op het gebied van het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen.

De Prins Florisschool heeft de leerlingen in beeld en biedt maatwerk. Op het terrein van hoogbegaafdheid beschikt de school over adequate en voldoende expertise. Daardoor is het mogelijk om in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerling met een passend aanbod.
Het team, de leerlingen en ouders worden door dialoog actief betrokken bij het door ontwikkelen van maatwerk ten aan zien van het onderwijsaanbod aan deze doelgroep. Wilt u meer weten over de Vereniging Begaafdheidsprofielschool (BPS)? Neem dan een kijkje op de website van de vereniging www.begaafdheidsprofielscholen.nl.

Wilt u meer informatie over ons hoogbegaafden onderwijs? Neem dan een kijkje in onze schoolgids en Denkwijs folder of neem contact met ons op.