Missie en visie

"Je kan altijd van elkaar blijven leren."

‘Stralend samen spelen, leren en groeien!’

 

Missie

Wij gaan uit van de gedachte dat ieder kind uniek is. Dit zien we terug in de verschillende karakters van de kinderen, de wijze waarop ze leren en hoe ze omgaan met anderen. Kinderen mogen zich ontwikkelen naar eigen vermogen, krijgen een brede ontwikkeling aangeboden en worden iedere dag uitgedaagd. Ze leren samenwerken en verantwoordelijkheid te nemen, en worden voorbereid voor het voortgezet onderwijs.

Visie

De uniciteit van kinderen biedt kansen om van en met elkaar te leren. Zij zijn voor ons een inspiratiebron, nieuwsgierig en communicatief vaardig. De leerlingen werken samen en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. De ouders of verzorgers zijn de primaire opvoeders. Wij nodigen hen uit kritisch betrokken te zijn. Ze mogen hoge verwachtingen hebben die wij willen waarmaken. De leerkrachten bieden leerlingen een uitdagende en uitnodigende plek met rust en structuur in het leerklimaat.

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Kinderen de 21e eeuwse vaardigheden leren: oplossingsgericht , kritisch, creatief denken en handelen, samenwerken, communiceren en ict-geletterdheid.
  • Kinderen sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen.
  • Kinderen eigenaar zijn van hun leerproces.
  • Kinderen werken aan een positief zelfbeeld en hun welbevinden.

Kernwaarden

Ons uitgangspunt is dat je altijd van elkaar kan blijven leren. We hebben elkaar nodig om het beste uit de kinderen te halen.

Wij geloven daarom in:

  • Eigenaarschap van het kind
  • Veiligheid, respect en vertrouwen
  • Ontwikkeling van ieder kind in creatief denken en zelfreflectie
  • Plezier in leren door aanmoediging, passie en welbevinden