Ouderbetrokkenheid

“ Ouders en leerkrachten staan immers voor hetzelfde doel: het beste voor uw kind! “

Onze ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Het is geweldig om de basisschoolperiode van uw kind bewust mee te maken en daar actief in te zijn. Een goede samenwerking tussen u en de school heeft direct invloed heeft op de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Ouders en leerkrachten staan immers voor hetzelfde doel: het beste voor uw kind!

Samen werken we aan een goede vertrouwensband en samenwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leeromgeving en de thuissituatie goed op elkaar afgestemd zijn.
Als ouder kent u uw kind natuurlijk het beste. Daarom nodigen wij u uit om informatie over uw kind met ons te delen zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Andersom informeren wij u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen van uw kind, zodat deze thuis kan worden ondersteund.


Betrokken zijn bij uw school

Veel ouders helpen op school bij activiteiten. Zonder deze hulp kunnen we sommige activiteiten niet voor elkaar krijgen. Uw hulp is dus niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk.

U kunt op veel manieren betrokken zijn bij de school:

  • Zitting te nemen in de Ouderraad
  • Lid worden van de medezeggenschapsraad
  • Helpen in de groepen bij activiteiten
  • Helpen bij 'bouw' lezen 
  • Helpen in de bibliotheek op school 
  • Kinderen begeleiden tijdens schoolreisjes, uitstapjes en excursies