Themaweken

“ De themaweken zijn leuk, maar ook leerzaam! “

De themaweken zijn onlosmakelijk verbonden aan de Prins Florisschool. Ieder jaar organiseren we drie themaweken die in het teken staan van een vooraf bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, techniek of kunst. Themaweken zijn leuk en leerzaam!

De kinderen zijn erg gemotiveerd
Themaweken motiveert kinderen omdat ze iets anders doen dan het reguliere lesaanbod. De kinderen hebben het thuis over het thema, doorzoeken het huis voor spullen die meegenomen kunnen worden en zoeken samen met hun ouders naar materialen. Uw kind mag in de klas dingen laten zien waardoor het even extra in de belangstelling staat.

Iedereen kan expert zijn
Bij een themaweek wordt niet alleen beroep gedaan op de schoolse vaardigheden, maar ook op de brede algemene ontwikkeling. Iedereen kan een goede inbreng hebben.

Groepsgevoel
Het thema wordt met de hele klas beleefd en uitgevoerd. Omdat iedereen een rol heeft en iedereen dus belangrijk is, versterkt dit het groepsgevoel en het zelfvertrouwen. Daarnaast wordt er ook in kleine groepjes gewerkt. Kinderen leren hierdoor beter samenwerken, communiceren en respecteren.

Betekenisvol en zinvol
Verschillende vakken worden met een thema vaak aan elkaar verbonden. Wanneer je met een thema werkt, werk je niet alleen met een context, maar betrek je ook andere vakken erbij. Zoals een uitstapje naar de groenteboer waar je de appels kunt kopen, afwegen en de prijs berekenen, een reclamebord maken voor appels die in de aanbieding zijn, het recept van appelmoes uitwerken en een schilderij van een appel maken. Doordat de kinderen enthousiast met een thema bezig zijn, komt het leren eigenlijk vanzelf.

Naspelen van de werkelijkheid
Door een thema in de klas te halen, bereiden we kinderen voor op ‘later’. In een rollenspel of toneelstuk oefenen de kinderen hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat, in de veilige omgeving van de school en de klas.