Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief van de Prins Florisschool bevat allerlei praktische informatie voor de ouders, berichten voor de kinderen en leuke nieuwtjes voor alle geïnteresseerden. Onderstaand kunt u de nieuwsbrieven nog eens teruglezen. Vanaf januari 2019 zal de nieuwsbrief alleen nog via Social Schools gedeeld worden en niet meer via deze site.